Skiffernock.

Grythytte-skiffer.

Diagonal läggning.

Montering Ny Råspont.

Ett gammalt  hantverk.

Spikning 
skiffer.

Glava skiffer.