Grythyttevikensskiffertak

Skiffertak

Att lägga nytt skiffertak blir mer och mer populärt. Det finns två olika sätt vid läggningen av taket. Det klassiska och traditionella är att man spikar varje skifferplattan med två spikar, förr spikade man med smidda spikar men de har tendens att börja rosta. Därför spikar vi numera med syrafast rostfri spik.
Man kan även använda rostfria krokar som man hänger skifferplattan med. Kroken är en kontroversiell lösning för hantverket. Men man använder det i en betydligt större skala nere i europa och det har börjat slagit sig in i Sverige. Att använda rostfria krok är vanligare vid montering av skifferfasader.

Skiffertak Renoveringserfarenhet

Går ni i tankar om att renovera eller lägga nytt skiffertak, så tveka inte att höra av er. Vi har under våra år stött på alla sorters sten och tak, vi har kunskapen som krävs. Varje skiffertak är unikt och har sina unika hinder. Kontakta oss om ni behöver konsultation eller minsta hjälp på hur man går till väga

Vid renovering av skiffertaket monterar vi ner takskiffret varsamt och river bort den gamla takpappen, sedan går vi igenom underlagsbrädorna och gör en bedömning ifall panelen har kvar sin hållfasthet samt ifall det förekommer några rötskador. I de flesta fallen är det bara den galvade spiken som har börjat rosta efter att ha suttit på taket i 80-100år. Cirka 10% av den gamla stenen går sönder och behöver kompletteras, då använder man i möjligaste mån takskiffer från samma brott i samma kulör.

Kompletterings takskiffer är något som vi har i lager, det är antingen ny sten eller nedmonterat från ett äldre skiffertak som har legat i flera årtionden. De mest vanliga skiffersorterna i Sverige är Gryhytteskiffer, Dalslandsskiffer och Glavaskiffer. Det har funnits ett tiotal skifferbrott i Sverige men de ovannämnda är de vanligaste som brutit takskiffer. Idag bryts det tyvärr inte ny takskiffer i Sverige.

Skiffer, möjligheternas material!

Takskiffer är skivor av sten som används till taktäckning. De tillverkas huvudsakligen av lerskiffer eller glimmerskiffer. Man började använda sig av skiffersten som takmaterial redan på 1700-talet, främst var det huvudbyggnaderna på herrgårdar och kyrkor som tidigt fick skiffertak.

Nu för tiden är skiffret för alla, man ser skiffer på fasader och tak över hela Sverige.

Genom att lägga skiffer på husets tak eller fasad ökar du livslängden på husets ytskikt med minst 75år. Infästningarna vi använder är syrafasta rostfria spikar eller krokar av samma material.

Scroll to Top