Grythyttevikensskiffertak

Taksäkerhet

Vi monterar taksäkerhet enligt Boverkets byggregler. Specialtillverkning av konsoler sker utifrån kundens behov.

Taksäkerhetsanordningar:
-Fallskydd
-Snörasskydd
-Gångbrygga
-Vajersystem för nya & befintliga skiffertak
-Räcken runt Velux fönster
-Garanti

Scroll to Top